C Apartment

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Vườn Chuối, Quận 3, Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 219m2
  • Năm hoàn thành: 2019
C Apartment