Cafe Xe Cổ

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Bình Tân – Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 400m2
  • Năm hoàn thành: 2017
Cafe Xe Cổ