Công trình Chùa Phật Lớn

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Hà Tiên
  • Thể loại: Thi công xây dựng
  • Design team:
  • Diện tích:
  • Năm hoàn thành: 2019
Công trình Chùa Phật Lớn