MAD House

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Quận 3, Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 228m2
  • Năm hoàn thành: 2019
MAD House