MAKD Office

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Quận 10, Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 150m2
  • Năm hoàn thành: 2017
MAKD Office