MARC Office

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Quận 3, Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 1.658m2
  • Năm hoàn thành: 2016
MARC Office