Minh House

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Quận 7- Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 200m2
  • Năm hoàn thành: 2011
Minh House