Nhà ở sinh thái 3

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Đà Lạt- Lâm Đồng
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 80m2
  • Năm hoàn thành: 2016
Nhà ở sinh thái 3