SAPL Tower

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Nhà Bè - Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 2.200m2
  • Năm hoàn thành: 2012
SAPL Tower