Trà Vinh Hotel

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Trà Vinh
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 3ha
  • Năm hoàn thành: 2011
Trà Vinh Hotel