Triều An Hospital

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Bình Tân - Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 500m2
  • Năm hoàn thành: 2012
Triều An Hospital