VA Shools

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Gò Vấp- Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế kiến trúc
  • Design team:
  • Diện tích: 4.562m2
  • Năm hoàn thành: 2009
VA Shools