Villa Nguyen Duy Hieu

  • Thiết kế: MyAn Architects
  • Địa điểm: Q.2 – Sài Gòn
  • Thể loại: Thiết kế cảnh quan
  • Design team:
  • Diện tích:
  • Năm hoàn thành: 2019
Villa Nguyen Duy Hieu