Kiến trúc hạnh phúc

Thiết kế kiến trúc

Kiến trúc không chỉ phản ảnh không gian, thời gian và văn hóa của chúng ta mà kiến trúc còn định hình nó rất rõ nét. Ở mức tốt nhất, kiến trúc tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng cho những ý tưởng và cách sống mới. Tại Myan Architects, chúng tôi tiếp cận với từng dự án là: Quan sát bối cảnh nơi chốn, văn hóa bản địa, môi trường sinh thái, công năng sử dụng và kết hợp với các nhu cầu riêng của Chủ đầu tư, từ đó chúng tôi đi tìm lời giải cho tổng thể công trình. Phương pháp tiếp cận tổng thể đa chiều của chúng tôi mang lại những giá trị lâu dài cho Chủ Đầu Tư, Người sử dụng và Cộng đồng, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Những dự án chúng tôi đã thực hiện